Εκδόσεις

Επανέκδοση το 2007 εκ του πρωτοτύπου, υπό του εκδοτικού οίκου <ΚΑΛΑΥΡΙΑ>, της ιστορικής μελέτης <Η ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ> του ΚΩΝ/ΝΟΥ Α.ΓΑΛΑΝΗ του Στυμφάλιου, που εκδόθηκε στο ργος το 1901.

   

Βιβλιογραφία

Η Στυμφαλία Βιβλιοθήκη επιμελείται τόσο της καταγραφής της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τη Στυμφαλία, όσο και της καταγραφής οποιουδήποτε άλλου έργου της τέχνης και

...