Αναπαράσταση του Αδριάνειου Υδραγωγείου

Αναπαράσταση του Αδριάνειου Υδραγωγείου

Μια 3Δ ψηφιακή αναπαράσταση, με κίνηση, τμημάτων του Αδριάνειου Υδραγωγείου. Η αναπαράσταση βασίζεται σε φωτογραφίες, ιστορική έρευνα και στενή συνεργασία με τον Γιάννη Λώλο, τον αρχαιολόγο που έχει μελετήσει σε λεπτομέρεια το τεράστιο αυτό ρωμαϊκό έργο, το οποίο υδροδοτούσε την Αρχαία Κόρινθο με νερό από τη Στυμφαλία. Το υδραγωγείο χρονολογείται από το 2ο αι. μ.Χ. και είχε μήκος 84 χμ.